“Àfrica, onze de la tarda, una
mèdium troba finalment lloc per aparcar. A cinc mil quilòmetres d’allà mor un ànec, amb el seu somriure estúpid d’ànec. T’estimo truita. Ppbeeeee, pbebebeeee, pbebe preprupupuuu….”
Q.P., 2004