Parlar malament dels morts

Amb en Vicent Ferrer em vaig reprimir i no vaig dir res d’un home que va fer una fundació i li va posar el seu nom; és veritat que pot fer el que vulgui, però cagumlou aquests periodistes (demerda) que pesats que van ser (sobretot tu, Núria Soler), però ara amb...