Política de privacitat

1. Responsable del tractament

El tractament de les dades personals captades mitjançant els formularis disponibles a la present pàgina web serà responsabilitat de Alltihop Websites (en endavant, Alltihop), amb número identificatiu SE800206839601 i domicili social situat a Estocolm (Suècia), Spiralbacken 16 (16564).

Si vostè té qualsevol dubte sobre el tractament de la informació personal, pot contactar per mitjà del correu electrònic: privacitat@alltihop.com

 

2. Finalitat del tractament

Les seves dades personals podran ser tractades per a les següents finalitats en atenció a les finalitats concretes per a les que vostè ens els hagi facilitat mitjançant l’emplenament de formulari seleccionat en cada cas:

  • Gestionar la comunicació i l’enviament d’informació referent a l’oferta comercial de Alltihop.
  • Realitzar una avaluació i un seguiment dels serveis oferts per Alltihop mitjançant estadístiques i enquestes de satisfacció.
  • Elaboració de perfils bàsics.
  • En el cas que ens hagi autoritzat expressament, remetre-li informació relativa a productes, serveis i activitats promocionals de Alltihop.

No tractarem les seves dades personals amb una altra finalitat que les aquí descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

3. Durada

Les dades personals recollides a través dels formularis accessibles en aquesta pàgina web seran tractades per Alltihop per a les finalitats en cada cas indicades, mentre siguin necessàries per gestionar i prestar els serveis sol·licitats en cada cas i, en els supòsits en què ens hagi prestat el seu previ i exprés consentiment, fins que vostè ens indiqui que deixem de fer-ho.

Concretament, les dades facilitades per a la formalització de la matrícula es conserven durant el termini de vigència d’aquesta; posteriorment, queden bloquejades fins que transcorrin els terminis de conservació aplicables.

Pel que fa a les dades que permeten l’accés al Tauler de control i altres espais resitringits per tal de fer ‘ús de les eines associades, es conserven mentre la persona interessada no sol·liciti la cancel·lació d’aquest dret atorgat per Alltihop o fins que transcorrin els terminis de conservació aplicables.

Quan finalitzi el període de temps, Alltihop conservarà les dades personals bloquejades durant el període en què es puguin derivar responsabilitats legals. Quan expirin aquestes responsabilitats, les dades personals seran eliminades de forma definitiva.

4. Lloc on es desa la informació

La informació i les dades de caràcter personal proporcionades es guarden en els servidors de Alltihop o de proveïdors i empreses encarregades del tractament de dades que tinguin els servidors en el territori de la Unió Europea o estiguin emparats pel Privacy Shield.

Així mateix, Alltihop, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals (en endavant, «RGPD»), i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), li informa que ha implantat les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzativa, per garantir i protegir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades tractades.

6. Comunicació i transferència

Les dades que vostè ens faciliti a través dels formularis disposats al web de Alltihop es comunicaran a tercers si és necessari per donar compliment a les obligacions legals que en cada cas correspongui.

Així mateix Alltihop compta amb diversos proveïdors que li assisteixen a l’execució de diferents tasques relacionades amb el tractament de les seves dades personals.

A aquests efectes, les dades facilitades poden ser comunicades a entitats encarregades del tractament, a títol enunciatiu, proveïdors de serveis d’enviament de comunicacions, aplicacions en el núvol, serveis de missatgeria, agències, etc.

En aquests casos Alltihop assegurarà que l’empresa que en cada cas faciliti el servei tingui establertes polítiques de privacitat i seguretat adequades, mitjançant les corresponents clàusules contractuals vinculants per a totes les parts implicades.

També es poden produir transferències internacionals d’acord amb el règim d’autorització i notificació prèvia que estableix la normativa vigent.

7. Drets de les persones interessades

Per a l’exercici dels drets que es detallen a continuació, n’hi ha prou que ens faci arribar una comunicació a privacitat@alltihop.com amb la referència “Protecció de Dades”.

La sol·licitud haurà de contenir la identificació de l’interessat així com el contingut mínim que preveu la normativa aplicable. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats, se li podrà requerir perquè els esmeni.

L’exercici dels següents drets és gratuït, si bé, podrà cobrar un cànon quan les sol·licituds siguin infundades, excessives o repetitives.

Així mateix, si no desitja seguir rebent missatges de correu de Alltihop corresponents a comunicacions promocionals, pot donar-se de baixa fent clic a l’enllaç situat a la part inferior de tots els nostres missatges.

8. Drets

Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.

Dret de rectificació: permet corregir errors i modificar les dades que siguin inexactes o incompletes.

Dret d’oposició: dret de l’interessat a que no es realitzi el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el seu tractament.

Dret de supressió: dret de l’interessat a sol·licitar l’eliminació de les dades de caràcter personal.

Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals conservats, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.

Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, perquè pugui transmetre a un altre responsable sense impediments.

Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades respecte a les quals l’interessat no hagi expressat el seu consentiment (inclosa l’elaboració de perfils).

Dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment.

L’interessat també té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control (organisme depenent de la Generalitat de Catalunya) o Datainspektionen (organisme depenent del Govern de Suècia) si considera que poden haver-se vulnerat els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades.

9. Seguretat

Alltihop, en resposta a la confiança dipositada en nosaltres i tenint en compte la importància en matèria de protecció i confidencialitat que requereixen les dades personals de l’usuari, l’informa que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la seva seguretat, tal com exigeix ​​la normativa vigent que regula el reglament de mitjans de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

10. Galetes (cookies)

Consulteu la política de galetes.

11. Canvis en aquesta política de privacitat

Alltihop es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.